Accés per clients
Please wait while JT SlideShow is loading images...
T'ajudem a vendre per InternetEscolta als teus clients 2.0El teu canal WebTV a Internet

Política de Privacitat

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, regula el dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal i disposa que serà l'Agència Espanyola de Protecció de Dades l'encarregada de tutelar i garantir el dret.

Es consideren dades personals aquells que permeten identificar una persona (nom, cognoms, NIF, data de naixement, correu electrònic, etc), i el dret fonamental a la protecció de dades reconeix al ciutadà la facultat de controlar les seves dades personals i la capacitat per disposar i decidir sobre els mateixos.

Nosaltres ens prenem seriosament la protecció de les seves dades personals

Per a nosaltres és una prioritat la privacitat de cada persona, així com la confidencialitat i el secret de la informació que ens proporciona quan visita la nostra web, i per això garantim la protecció de les seves dades personals i hem desenvolupat una política que compleix amb totes les obligacions que la llei ens exigeix.

Per què és necessari recollir les seves dades personals?

Per oferir-li tots els productes i serveis que CONNEXIO.CAT posa a la seva disposició, cal que ens faciliti una sèrie d'informacions prèvies.

Com a tractament general la Llei Orgànica 15/1999 només permet recollir i emprar les dades personals d'un ciutadà si l'interessat ha donat el seu consentiment, i han de ser adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats pels quals es han recollit.

Per això el sol ‡ licitant autoritza expressament el tractament de les seves dades personals per a tals fins i, en completar una sol licitud en línia, vostè està consentint que pugui ser contactat per rebre les accions informatives o comercials comentades anteriorment. Si vostè no vol rebre aquest tipus de comunicacions contacteu sisplau amb el Responsable de Protecció de Dades IVAN C., amb domicili a Avinguda Tirso Molina 36, 08940 Cornellà (Barcelona), havent identificar amb fotocòpia del DNI o bé enviant un correu electrònic a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la adjuntant fotocòpia del DNI i l'objecte de la petició.

On van a parar les seves dades personals?

Les seves dades personals es registren en un fitxer de dades de caràcter personal, propietat de:

  • IVAN C.- CONNEXIO.CAT
  • NIF: [PROTEGIT PER EL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES]
  • Domicili a l' Avinguda Tirso Molina 36, 08940 Cornellà (Barcelona)
  • E-mail: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

I tal com exigeix la Llei Orgànica 15/1999, el fitxer s'ha notificat al Registre General de Protecció de Dades i resideix en el nostre servidor. Aquests arxius estan inscrits en l'esmentat Registre de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb els següents codis de inscripció:

  • Clients - Proveïdors: Codi. 2112420420
  • Comptabilitat - Fiscal - Gestió d'impostos: Codi.: 2112450263

Garantim la seguretat de tota dada o impedim qualsevol alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Quins drets té en relació a les seves dades personals?

Tot ciutadà té dret a la informació, accés, rectificació, cancel.lació i oposició de les seves dades personals. Aquests drets tenen caràcter gratuït i absolutament personal, és a dir, només poden exercir pel titular dels mateixos o pel seu representant legal, i si es pot acreditar suficientment aquesta condició, per un representant.

Què és el dret d'informació?

És l'obligació que tenen els responsables de fitxers o tractaments d'informar els ciutadans de la incorporació de les seves dades a un fitxer, de la identitat i adreça del responsable, de la finalitat del fitxer i dels destinataris de la informació.

Què és el dret d'accés?

És el dret que té tota persona a dirigir-se al responsable o encarregat d'un fitxer per conèixer la totalitat de les dades personals que l'afectin i així mateix, rebre una còpia llegible d'aquests, i qualsevol informació sobre el seu origen. El dret d'accés només es pot exercir a intervals no inferiors a dotze mesos (llevat que el ciutadà acrediti un interès legítim que possibiliti el seu exercici amb anterioritat al compliment d'aquest període).

Per exercir aquest dret ha de dirigir-se a CONNEXIO.CAT  amb domicili a Avinguda Tirso Molina 36, 08940 Cornellà (Barcelona). Ha d'aportar fotocòpia del DNI o document que acrediti la identitat i sigui admès en Dret, o en cas de representació, document acreditatiu de la mateixa i, indicant el domicili a efectes de notificacions, la data i signatura del sol licitant. Ha d'utilitzar un mitjà que permeti acreditar l'enviament i l'recepció de la sol.licitud.

Un cop haguem rebut la sol licitud, tenim un termini màxim d'un mes per resoldre la sol.licitud d'accés, i en cas d'estimar la sol.licitud, l'accés es farà efectiu en el termini dels deu dies següents.

Què és el dret de rectificació?

És el dret que té tota persona a adreçar-se al responsable o encarregat d'un fitxer perquè rectifiqui les seves dades personals. La sol.licitud de rectificació ha d'indicar la dada que es considera erroni i la correcció que s'ha de fer, acompanyada de la documentació justificativa de la rectificació demanada.

Per exercir aquest dret ha de dirigir-se a CONNEXIO.CAT amb domicili a Avinguda Tirso Molina 36, 08940 Cornellà (Barcelona). Ha de aportar fotocòpia del DNI o document que acrediti la identitat i sigui admès en Dret, o en cas de representació, document acreditatiu de la mateixa i, indicant el domicili a efectes de notificacions, la data i signatura del sol licitant.

Un cop rebuda la sol.licitud, l'atendrem en un termini de deu dies naturals, utilitzant un mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la resposta.

Què és el dret de cancel.lació?

Si un ciutadà verifica que les seves dades personals són inexactes o s'han tractat il.legalment, té dret a demanar la seva supressió. L'interessat ha d'indicar l'existència de la dada errònia o inexacta, en aquest cas ha d'acompanyar la documentació justificativa.

Per exercir aquest dret ha de dirigir-se a CONNEXIO.CAT , amb domicili a Avinguda Tirso Molina 36, 08940 Cornellà (Barcelona). Ha de aportar fotocòpia del DNI o document que acrediti la identitat i sigui admès en Dret, o en cas de representació, document acreditatiu de la mateixa i, indicant el domicili a efectes de notificacions, la data i signatura del sol licitant.

Es farà efectiu el dret de cancel.lació en el termini de deu dies naturals, utilitzant un mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la resposta. També, si les dades els haguéssim cedit prèviament a un tercer, els notificarem la cancel.lació efectuada.

Què és el dret d'oposició?

És el dret pel qual tota persona, per un motiu legítim i fundat, té la facultat de disposar i decidir sobre els usos de les dades personals que el concerneixen, i per tant, pot oposar-se a aparèixer en un determinat fitxer o que els seus dades siguin comunicades a tercers.

Per exercir aquest dret s'ha d'adreçar a CONNEXIO.CAT , amb domicili a Avinguda Tirso Molina 36, 08940 Cornellà (Barcelona). Ha d'aportar fotocòpia del DNI o document que acrediti la identitat i sigui admès en Dret, o en cas de representació, document acreditatiu de la mateixa i, indicant el domicili a efectes de notificacions, la data i signatura del sol licitant.

Des de la recepció de la sol.licitud en el termini màxim d'un mes la resoldrem.

Què pot fer si pensa que estem incomplint la Llei Orgànica de Protecció de dades?

En cas de sospitar que han estat violats els seus drets en matèria de protecció de dades, pot exercir el seu dret de consulta al Registre General de Protecció de Dades, així com els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i / o oposició ja comentats, segons sigui el cas. Si no obté un resultat satisfactori amb aquest procediment pot acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, utilitzant els formularis disponibles a la seva pàgina web www.agpd.es.

Modificació de la política de Seguretat i Protecció de dades

L'empresa es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades de forma discrecional, sempre d'acord amb la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades, amb efectes de la data de publicació d'aquesta modificació en www.connexio. cat.